Gjenvinning av emballasje

Sorterer du våre flasker og syltetøyglass blir de gjenbrukt til nye flasker og glass

Baersafter ved ripsbuske

Glass er bærekraftig

Glass er et permanent materiale. Det betyr at når det først er produsert kan det gjenvinnes i det uendelige uten å tape verdi. I motsetning til plast og papir som er ikke-permanente materialer som gjenvinnes et visst antall ganger før fibrene er utslitt.

Se den flotte filmen fra SIRKEL GLASS HER: Glass går i Sirkel

Glass og matsvinn

Glass er helt tett. Denne egenskapen gjør at det egner seg meget godt til konservering av mat og drikke. På denne måten bidrar glassemballasje til mindre matsvinn ved å ta godt vare på maten.

Glassemballasje er et trygt materiale. Det er ingen helserisiko ved å bruke glassemballasje. Det er ingen migrasjon av kjemikalier fra emballasjen til innholdet.

Over 95 % glass i Norge blir brukt på nytt

I Norge og Europa har vi god praksis for oppsamling og gjenvinning av glass. I Norge blir 95 % av all drikkevareemballasje materialgjenvunnet.

I glassemballasje som produseres i Skandinavia er det opptil 95 % resirkulert glass.

Alle flasker og glass (og kork) fra oss sorteres som glass og metall!

Les mer om hva Sirkel skriver om våre glassflasker her:

Omsorg på flaske

Vi er medlem av Grønt Punkt og Norsk Elretur

Disse medlemskapene er sikrer at vi imøtekommer lovpålagt produsentansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Les mer om Grønt punkt her: GrøntPunkt

Vi sorterer avfallet vårt

Vi har som mål å sortere mest mulig av vårt avfall: glass, papp-emballasje, trepaller, hard og myk plast, metaller osv. for å nevne noen fraksjoner. Målet vårt er å levere minst mulig usortert søppel. Hver måned får vi oversikt fra Retura Østfold som viser om vi når målene våre.

Ca. 95% av våre restprodukter fra presseriet går til dyrefor.