Nyttig å vite

Når vet jeg om eplet er modent? Kan bladene henge på bærklasene ved innlevering? Kan jeg levere frosne bær?

Når vet jeg om eplet er modent?
Del eplet i to å se om steinene er på vei til å bli brune. Brune steiner er tegn på at eplene er modne.

Kan bladene henge på bærklasene ved innlevering?
På rips og solbær kan den tynne stilken som bærene henger på følge med. Kvister og blader kan ikke følge med bærene ved innlevering.

Kan jeg levere frosne bær?
Det er kun bringebær som kan leveres frossen. De andre bærsortene må leveres så ferske som mulig i perioden vi har åpent for mottak.

Kan alle levere frukt og bær?
Alle som har rabarbra, bær – og/eller frukt kan levere inn dette og kjøpe tilbake produkter til rabatterte priser til eget forbruk når vi åpner for mottak. Vi mottar rabarbra i juni, rips, solbær og bringebær i august og epler i september og oktober. Følg med på nettsiden når vi tar i mot de ulike sortene.


Hvor lang holdbarhetstid har saftproduktene etter at de er åpnet?
Epleproduktene og rabarbrasaften inneholder ikke konserveringsmidler, og varer i minst 1 uke i kjøleskapet etter åpning. Bærsaftene skal blandes ut med vann, og det tar lengre tid å bruke opp en flaske. Disse er tilsatt konserveringsmidler og holder inntil 1-2 måneder etter åpnings i kjøleskap. Mattilsynet har satt klare grenser for hvor mye konserveringsmidler matvarer skal inneholde, og industrien må forholde seg til det.

Hvor mye sukker er det i saftproduktene?
Vi har 800 g sukker/liter råsaft i de fleste av våre bærsafter. I epleproduktene er det ikke tilsatt sukker og vi har solbærsaft med kun 400g sukker/liter råsaft. Ritni råsaft av blåbær og krekling er ikke tilsatt sukker.

Hvorfor tilsetter dere sukker?
Bær inneholder lite naturlig sukker og derfor tilsettes sukker for en mildere og rundere smak. Vi mener naturlig sukker er best egnet til søtning av våre produkter.


Finnes det noen tilsetninger i saftproduktene?
Råsaftene er helt rene og ikke tilsatt vann. Men for at saftproduktene ikke skal danne mugg og gjær kort tid etter at flaskene er åpnet. Mattilsynet har satt klare grenser for hvor mye konserveringsmidler matvarer skal inneholde, og industrien må forholde seg til det.

Hvordan unngår dere at det blir mugg på saftene?
Vi varmer opp saften før tapping (pasteurisering) og tapper på varme glassflasker. Oppvarmingen gjør at eventuelle mugg- og gjærsporer ødelegges. Den tradisjonelle forprosessen gjør at vi ikke tilsetter store mengder konserveringsmidler i produktene.

Følger ikke alle saftprodusentene samme tappeprosedyre?
Andre produsenter bruker plastflasker, men da kan ikke saften varmes opp på samme måten som vi gjør. Andre produsenter må derfor bruke mer konserveringsmidler i produktene, mens vi klarer oss med noe mindre.

Kan jeg levere epler som har falt på bakken? Epler som har falt på bakken kan leveres under forutsetning av at de holder god kvalitet. Det er viktig å plukke opp eplene fortløpende slik at de ikke blir liggende. Epler med råteskader mottas ikke. Vi skyller og vasker alle eplene før de går til pressing, samtidig som vi kontrollerer eplene både ved innveiing og ved sortering før vask. Ingen frukt tåler å ligge lenge før den blir behandlet. Levèr heller epler flere ganger i løpet av høsten.

Askim Frukt- & Bærpresseri, Osloveien 93, 1815 Askim, tlf: 69819800, post@afb.no
© Produksjon av Kloner AS - Joomla og Magento